24/06/2024 lúc 12:47 (GMT+7)
Breaking News

Hà Trung (Thanh Hoá): Đồng lòng hiến đất làm đường giao thông

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về phát triển các hệ thống giao thông trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến hết năm 2023 đạt huyện nông thôn mới, đến năm 2030 huyện Hà Trung cơ bản đủ tiêu chí để trở thành đô thị loại IV.
Hà Trung đồng lòng hiến đất làm đường giao thông.

Huyện Hà Trung là một huyện đồng bằng nằm phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, có hệ thống giao thông phát triển, nhất là giao thông đường bộ, đó là đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông với chiều dài trên 20 km và có 2 điểm gia tại xã Hà Long và xã Hà Lĩnh; các tuyến Quốc lộ 1A, 217, 217 B với chiều dài gần 30km; các tuyến Tỉnh lộ 508, 508B, 522B, 523, 523 kéo dài và 527C với chiều dài trên 70km; hệ thống đường huyện với chiều dài trên 20km; hệ thống đường xã với chiều dài 138,5km; hệ thống đường thôn với chiều dài trên 100km; hệ thống đường dân sinh (ngõ xóm) với chiều dài trên 200km.

Với quan điểm vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Hà Trung trở thành đô thị trong tương lai. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho chính người dân, cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung, phương pháp, cách làm phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân; kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của nhân dân; giữa Nhà nước xây dựng mặt đường, công trình hạ tầng giao thông với người dân xây dựng cổng, tường rào; kết hợp vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường và hành lang giao thông với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết hợp vận động với giải tỏa chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Trong những năm qua, công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực, đã vận động người dân hiến đất và tháo dỡ công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông, điển hình như: Thị trấn và các xã Hà Bình, Hà Hải, Hà Lai, Lĩnh Toại, Hà Ngọc... Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Hà Trung còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trong đó xây dựng đường giao thông được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn và đô thị ngày một khang trang, hiện đại; đến nay hệ thống đường giao thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh của địa phương.  

Để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 02/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 42/KH - UBND, ngày 24/02/2023  của  UBND huyện Hà Trung về tổ chức phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện nông thôn mới”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Hà Trung xác định việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông phải gắn với lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện đã trực tiếp chỉ đạo việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn được thành lập do bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; phân công, giao trách nhiệm cụ thể từng thành viên, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về nhiệm vụ được phân công. Ban vận động cấp thôn, tiểu khu cũng được thành lập, do bí thư chi bộ làm trưởng ban; mời người có uy tín trong thôn, tiểu khu, dòng họ tham gia. Trong tất cả các cuộc họp, sinh hoạt, chi bộ cơ sở đều đưa việc hiến đất vào nội dung thảo luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức hội nghị, viết tin bài, biểu dương những cá nhân tích cực trong phong trào hiến đất; giúp người dân hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực, lâu dài của việc mở rộng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông đối với phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn.

Xã Hà Ngọc đã hiến được gần 7.160m2, trong đó đất ở là 1.760m2, còn lại đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm để mở rộng đường giao thông. 

Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới giao thông, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều hộ gia đình ở thôn Kim Phú Na và thôn Kim Quan Sơn xã Hà Ngọc, đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên thôn. Phong trào đã thực sự lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương, giúp giao thông trong thôn trở nên thuận tiện hơn. Trong đó điển hình có hộ ông Hoàng Văn Hà (thôn Kim Quan Sơn) hiến 85m2 đất ở, bà Nga 25m2 đất ở. Một người dân thôn Kim Phú Na xã Hà Ngọc chia sẻ: “Khi được xã, thôn tuyên truyền về việc mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, tôi đã nhất trí cao và đồng tình hiến đất để làm đường. Bởi lẽ tôi luôn xác định làm đường giao thông cũng chính là để phục vụ việc đi lại cho chính gia đình mình, cho người dân trong thôn, trong xã được thuận tiện hơn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hà Ngọc cho biết: Năm 2021, xã đã xây dựng kế hoạch phát động, tuyên truyền Nhân dân hiến đất làm đường, triển khai đồng loạt từ xã đến các thôn. Là địa phương triển khai làm trước, trong quá trình làm lại gặp rất khó khăn do dân cư đã xây dựng nhà cố định sát đường, mà đường xã rất bé do thời điểm lịch sử trước đó để lại. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ phong trào hiến đất làm đường giao thông của Nhân dân trong toàn xã, nên hiện nay xã đã hiến được gần 7.160m2, trong đó đất ở là 1.760m2, còn lại đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm. Với cơ chế hiến đất làm đường xã sẽ hỗ trợ xi măng, đường từ 3m trở lên xã hỗ trợ 25% kinh phí trên tổng dự toán, có những thôn họ tự kêu gọi các nhà tài trợ xã hội hóa, còn lại hộ dân sẽ tự làm xây dựng tường rào mới, có những hộ gia đình phải di chuyển cây cột điện vào trong đất ở của mình.

Theo tổng hợp của Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Hà Trung, kết quả trong 9 tháng năm 2023, toàn huyện đã vận động được 794 hộ tự nguyện hiến đất, với tổng diện tích là 29.133,35m2 (bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp); các đơn vị làm tốt như: Hà Long, Hà Vinh, Lĩnh Toại, Hà Bình, Hà Châu, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Thái, Hà Ngọc… Bên cạnh đó, nhằm kích thích, động viên người dân tham gia hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới, huyện Hà Trung có chính sách hỗ trợ 150 triệu/1 km2 đường thôn, ngõ của các xã sau khi đường giao thông đã hoàn thành và báo cáo lên huyện và 8 triệu/1 cây cột điện. Riêng đường liên xã người dân hiến đất, huyện đầu tư làm đường. Từ việc hiến đất này, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện đã được mở rộng, chỉnh trang, xây mới, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phong trào hiến đất làm đường tại thị trấn Hà Trung được triển khai lan tỏa mạnh mẽ, được người dân đồng tỉnh ủng hộ.

Tại Thị trấn Hà Trung, với phương châm "nhà nước và Nhân dân cùng làm", những năm qua, phong trào hiến đất làm đường ở các khu phố có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu tiên phong của các gia đình trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông ở thị trấn đã và đang lan tỏa sâu rộng, là việc làm vô cùng ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thắt chặt hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân, tạo diện mạo mới cho khu phố, với những con đường mới, khang trang hơn, rộng rãi hơn, những con đường ý Đảng, lòng dân trên quê hương thị trấn sẽ nối dài thêm những niềm vui, tin rằng phong trào hiến đất mở đường sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi người dân thị trấn, chính những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trao đổi về việc người dân đồng thuận, đường xá địa phương được mở mang, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Hà Trung cho biết: “Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội cùng sự đồng thuận của Nhân dân đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở huyện lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đất đai là tài sản giá trị lớn, rõ ràng hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, hơn thế nữa, việc cắt đi một phần đất đai cha ông để lại cũng là điều trăn trở của không ít người. Thế nhưng, ý thức được hiến đất làm đường xây dựng NTM là xây dựng cho cộng đồng và cho chính bản thân gia đình nên rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã sẵn sàng chặt cây, phá bỏ công trình, nhường đất để mở rộng đường giao thông. Sự đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng mở rộng được các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện trở nên rộng rãi, khang trang sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Hiến đất làm đường, phong trào đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung và trở thành điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp cho huyện Hà Trung tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; kêu gọi, thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu mỗi thôn, khu phố sẽ trở thành miền quê đáng sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Hải Nam - Hoàng Trang