04/03/2024 lúc 06:38 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội thành lập Đoàn giám sát giám sát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND về việc tổ chức Đoàn giám sát của HĐND TP giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP.
Hà Nội thành lập Đoàn giám sát giám sát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công

Theo đó, mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của TP Hà Nội; quản lý, sử dụng quỹ nhà, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Yêu cầu của đợt giám sát phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đoàn giám sát sẽ chú trọng xem xét, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở nhà, đất, bao gồm: 

- Trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội của TP; 

- Nhà thuộc sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ; 

- Nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích để ở nhà công vụ, nhà ở cũ, nhà tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; quỹ nhà kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà chung cư tái định cư tại các dự án, khu đô thị (diện tích do thành phố quản lý);

- Quỹ nhà, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Đồng thời, Đoàn giám sát cũng sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP.

Dự kiến, trong tháng 5 và tháng 6, Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND TP; các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã về các nội dung trên.

Anh Phạm