15/07/2024 lúc 15:25 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nam: Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Nam đã đạt được những bước chuyển lớn trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, qua đó có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Những thành quả đã đạt được trong hơn 2 năm qua đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp tỉnh Hà Nam vững vàng mục tiêu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2025 đạt mức phát triển khá của vùng ĐBSH

Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Hà Nam bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện gặp muôn vàn khó khăn; bởi việc hoàn thành nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh – thiên tai;  vừa tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội... là một thách thức lớn. Thế nhưng, với quyết tâm chính trị cao, kiên định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng suốt, đúng đắn, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận xét: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tỉnh Hà nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với hệ thống chính trị, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Kinh tế duy trì ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 10,06%/năm, là mức tăng cao trong khu vực và cả nước). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 13,95%, năm 2022 đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tạo dấu ấn đột phá khi bảo đảm tự chủ ngân sách trong năm 2022; sản xuất công – nông nghiệp đặc biệt là công – nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động xuất khẩu tăng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài.

Hạ tầng KT-XH được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Hà Nam là tỉnh thứ 4 trong cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 19 xã được công nhận NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, phát triển văn hóa được nâng tầm, thấm sâu vào từng lĩnh vực, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo đời sống người dân được nâng lên.

Hà Nam tích cực xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống văn hiến cách mạng, tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cho biết:  Hà Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển văn hóa. Đời sống văn hóa ở cơ sở có bước phát triển về chiều rộng và chiều sâu; thu hút các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phát huy tinh thần cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là "nhiệm vụ then chốt", trong đó công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", chính vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  đã nỗ lực xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đã liên tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường, đặc biệt tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tố tụng của tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc; truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng được nâng cao.

Trải qua hơn 2 năm đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 được coi như “cuộc diễn tập khốc liệt và toàn diện nhất”, tỉnh Hà Nam đã cùng các địa phương trên cả nước vượt qua sóng gió với tất cả lòng kiên định dưới lá cờ dẫn dắt của Đảng. Không chỉ gặt hái được những thành quả đáng tự hào, Hà Nam còn ghi dấu ấn với những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên cơ sở thực tiễn của địa phương.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hà Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa quê hương bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh./

Phan Thị Bích Thảo

...