17/06/2024 lúc 18:11 (GMT+7)
Breaking News

Hạ Long: Nông thôn mới trong thành phố thông minh

Đến nay, TP Hạ Long cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Có được kết quả đó là do thành phố đã xây dựng sớm các chương trình hành động, kế hoạch công tác, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; chủ động, linh hoạt các giải pháp.
Một góc thành phố Hạ Long
Một góc thành phố Hạ Long.

Đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp; thành phố Hạ Long đã trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, kiến tạo sự phát triển cho xã hội.

Năm 2022, TP Hạ Long đã tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để triển khai chuyển đổi số toàn diện trên 3 trục: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 14/23 chỉ tiêu của nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, chính quyền số hoàn thành 8/10 chỉ tiêu; kinh tế số hoàn thành 3/4 chỉ tiêu và xã hội số hoàn thành 3/9 chỉ tiêu.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Nổi bật, trong việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thành phố đã đưa 277/287 TTHC (đạt 96,52%) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 233/287 TTHC (đạt 81,2%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tại cấp xã có 111/119 TTHC (đạt 93,28%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 107/119 TTHC (đạt 90%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ 1/8/2022 thành phố đã hoàn thành việc kết nối dữ liệu dân cư và hệ thống một cửa điện tử; đảm bảo 100% xác thực định danh điện tử.

Ở trục kinh tế số, thành phố đã đưa 65/65 sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, thực hiện ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) để khai thác sử dụng. Đến nay, 100% người nộp thuế là các doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; đã hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử, phổ cập chữ ký số đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn. Những kết quả chuyển đổi số ở trục xã hội số cũng cho thấy sự nỗ lực rất lớn của TP Hạ Long với tỷ lệ vùng phủ sóng thông tin di động và cáp quang tốc độ cao các khu vực dân cư trên địa bàn đạt trên 90% (Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 95%; tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng BHXH số VssID đạt trên 92%...)

Đích hướng tới nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Năm 2022, TP Hạ Long phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân, doanh nghiệp, có thể nói hành trình xây dựng NTM của TP Hạ Long đã có những bước tiến lớn. Địa phương đã hoàn thành 166/166 công trình hạ tầng, 16/16 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100%. Đặc biệt, một số nội dung mới theo chỉ đạo của Ban xây dựng NTM tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đã được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện và bước đầu đạt kết quả tích cực, như: Thi tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu, phong trào vẽ tranh tường, thắp sáng đường quê, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP...

Tính đến cuối tháng 11 vừa qua, 2 xã cuối cùng của TP Hạ Long (Đồng Sơn, Đồng Lâm) đã đạt các tiêu chí chuẩn nông thôn mới (NTM); 3 xã là Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả này giúp TP Hạ Long đạt mục tiêu 12/12 xã đạt chuẩn NTM và 4/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hạ Long hoàn thiện các tiêu chí khó như: môi trường, hình thức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo... để về đích nông thôn mới.
Hạ Long hoàn thiện các tiêu chí khó như: môi trường, hình thức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo... để về đích nông thôn mới.

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định: Trong bối cảnh khó khăn, những kết quả trên càng thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Điều quan trọng hơn cả là từ những thách thức, cơ hội đan xen là môi trường rèn luyện để đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là yếu tố rất quan trọng để Hạ Long tiếp tục tạo dựng những bước đi vững chắc cho kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thanh Nhàn