20/06/2024 lúc 22:07 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt 8,62%

Chiều 09/12, tại Hội trường 2/9 bế mạc Kỳ họp thứ 9– HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 đạt 8,62%

Tham gia lễ bế mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H'Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.​

Với 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp lần này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, song song với đó là đưa ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú, đa dạng, tâm huyết.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp-Ảnh: CTTĐT.

Dưới hình thức thảo luận tại các tổ và thảo luận tập trung, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại bất cập trong công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ở một số địa phương, đơn vị; việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, sự chênh lệch miền núi vùng sau vùng xa so với trung tâm, thành phố. Công tác giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi khó khăn... Qua đó có cái nhìn tổng quát cụ thể nhất, từ đây các cấp lãnh đạo quyết định đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phù hợp và sát với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã xem xét đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và quyết định các chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các vi phạm pháp luật và tội phạm, nhằm tạo chuyển biến tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. 

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 35 nghị quyết trên các lĩnh vực, từ đây làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng liên quan đến chế độ, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

​​Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở đánh giá một cách sâu sắc thuận lợi, khó khăn trong năm qua và yêu cầu phát triển của những năm tiếp theo, HĐND tỉnh xác định các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 đạt 8,62%; tổng thu ngân sách trên địa bàn phải đạt 5.910 tỷ đồng trở lên. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và sự thống nhất rất cao của các cấp chính quyền địa phương và của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ.

Ông Hồ Văn Niên yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai cùng các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023 sắp tới. Trong đó, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu kết luận-Anhr: CTTĐT.

Để thực hiện thắng lợi và hoàn thành 21 chỉ tiêu năm 2023 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các cấp, các ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, thuận lợi của tỉnh. Bên cạnh đó cần chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp áp dụng ứng dụng công nghệ cao, triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung ưu tiên phát triển mạnh nhóm ngành công nghiệp chế biến mà tỉnh có lợi thế; tăng cường gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

Đẩy mạnh, áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý thủ tục hành chính, chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn chính vướng mắc cho từng doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai và chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư công trong năm 2023.

Song song với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, tập trung thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Có phương án cụ thể, chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phương Mai - Đình Tiến