30/11/2022 lúc 13:51 (GMT+7)
Breaking News

Dự án Golden coast resort Hải Hòa của Công ty Xi măng Công Thanh tiếp tục lùi tiến độ lần 5

Sau 16 năm tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư cho phép Công ty Xi măng Công Thanh thực hiện dự án khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa, doanh nghiệp này tiếp tục xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục tới 31/12/2022. Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 Xi măng Công Thanh xin lùi thời gian khởi công và triển khai xây dựng dự án.

Sau 16 năm chưa triển khai, dự án Golden coast resort Hải Hòa tiếp tục lùi tiến độ lần 5. Ảnh: một góc biển Nghi Sơn - Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ngày 11/5/2022 đã có văn bản số 6504/UBND-THKH đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa tại phường Hải Hòa và phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đến hết ngày 31/12/2022. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh tập trung các nguồn lực, nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành, UBND thị xã Nghi Sơn để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định; Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 Xi măng Công Thanh xin lùi thời gian khởi công và triển khai xây dựng dự án.

Dự án Golden coast resort Hải Hòa của Công ty Xi măng Công Thanh tiếp tục lùi tiến độ lần 5

Theo tìm hiểu, khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia là dự án được phê duyệt được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 3081/UBND-CN ngày 25/7/2006.

Đến tháng 8/2016, Xi măng Công Thanh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa.

Theo đó, dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và hồ sơ sử dụng đất, xây dựng, môi trường, khởi công xây dựng vào tháng 10/2017 và đi vào hoạt động chính thức trong tháng 5/2019.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Xi măng Công Thanh phải có bản cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án theo từng giai đoạn đầu tư.

Đến tháng 7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa.

Tại Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cho phép Xi măng Công Thanh lùi tiến độ dự án. Cụ thể, thời gian khởi công xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng vào tháng 1/2021.

Sau đó, dự án khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa của Xi măng Công Thanh có thêm 2 lần được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 31/01/2021.

Tháng 7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa. Công ty Xi măng Công Thanh phải hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục từ nay đến hết tháng 4/2022, khởi công và triển khai xây dựng dự án từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023. Dự kiến, dự án sẽ được vận hành thử từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2024, sau đó sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2024.

Xi măng Công Thanh có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện dự án và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Quyết định cũng nêu rõ trường hợp đến hết tháng 5/2022, Công ty Xi măng Công Thanh không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý. Xi măng Công Thanh sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Anh Phạm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập