07/10/2022 lúc 06:52 (GMT+7)
Breaking News

DRH Holdings dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP

3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp sắp được Công ty Cổ phần DRH Holdings phát hành trong quý II năm 2022.

HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE:DRH) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Theo đó, DRH Holdings dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 4,97%. Giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý II năm 2022.

Đối tượng phát hành là người lao động của Công ty, Công ty con. Tuân thủ theo “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao đồng (ESOP)”.

Mục đích đợt phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng cường sự ổn định của nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Vốn thu được sau đó sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu DRH đạt 21.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 15/3, DRH cũng vừa thực hiện chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 1.213 tỷ đồng.

Ngày 28/4 tới đây, DRH sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 23/3.

Trong năm 2021, DRH Holdings có 48 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 72,5% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 208 đồng.

Năm 2021, DRH Holdings đặt kỳ vọng tổng doanh thu đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch DRH có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ở mức rất thấp với vỏn vẹn 5,5% mục tiêu về doanh thu và 18% mục tiêu về lợi nhuận.

Anh Phạm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập