19/06/2024 lúc 11:57 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Nỗ lực hoàn thành dự án khu dân cư xóm Ấp Thái, thị trấn Hoá Thượng

Với mục tiêu xây dựng một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không gian cảnh quan đẹp, hài hòa và thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Quy mô sử dụng đất: Diện tích dự kiến thực hiện dự án khoảng: 98.319,7 m2. Trong đó: Đất ở liền kề 38.902 m2; đất công cộng dịch vụ thương mại 5.229,5 m2; đất cây xanh - mặt nước 12.200,9 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.535,5 m2; đất giao thông 40.451,8 m2
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nhà xây thô, đất ở liền kề, đất tái định cư, các công trình công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất đường giao thông.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

 

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án tạo ra 38.902 m2 nhà ở, đất ở, trong đó: Nhà ở, đất ở thương mại với 370 lô, diện tích 38.211 m2 (67 lô xây nhà thô hoàn thiện mặt ngoài, 303 lô đất ở liền kề). Đất ở tái định cư với 06 lô, diện tích 691 m2.
Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 227,38 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông báo tìm chủ sử dụng thửa đất số 22, tờ bản đồ 42 thị trấn Hoá Thượng mang tên bà Mai Thị Thu.

 

UBND thị trấn Hóa Thượng đã phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ triển khai thực hiện dự án. Đến nay đã tiến hành kê khai, kiểm đếm đất, tài sản trên đất và tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay còn thửa đất chưa liên hệ được chủ sử dụng đất để phối hợp kê khai thu hồi đất theo quy định, cụ thể:
Thửa đất số 22, tờ bản đồ 42 thị trấn Hoá Thượng diện tích 503m2 mục đích sử dụng BHK, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK 962647, số vào sổ 03942 của UBND huyện Đồng Hỷ cấp ngày 13/6/2008 mang tên bà Mai Thị Thu, địa chỉ thường trú xã Hoá Thượng (nay là thị trấn Hoá Thượng), huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Vậy UBND thị trấn Hoá Thượng thông báo đến chủ sử dụng thửa đất 22 tờ bản đồ 42 là bà Mai Thị Thu liên hệ UBND thị trấn Hoá Thượng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để hướng dẫn kê khai, kiểm đếm theo quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Tin rằng, dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan miền núi phía Bắc