19/05/2022 lúc 12:03 (GMT+7)
Breaking News

Dệt may TNG muốn huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

Dệt may TNG muốn huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Theo đó, Dệt May TNG dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 48 tháng. Thời gian chào bán dự kiến trong Quý I/2022 - Quý II/2022 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Tổ chức Tư vấn phát hành, nhận đăng ký đặt mua trái phiếu ban đầu là Công ty CP Chứng khoán MB.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ Thứ cấp của TNG. Lãi suất trái phiếu là 10% cho năm đầu tiên. Lãi trả định kỳ 3 tháng/lần.

Số tiền tối đa 300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 10 tháng đầu năm, TNG ghi nhận doanh thu thuần tăng 17%, lên gần 4.543 tỷ đồng và lãi ròng tăng 32%, đạt 193 tỷ đồng.

Năm 2021, TNG dự kiến đem về 4,798 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 7% và 14% so với thực hiện năm trước. Sau 10 tháng, TNG đã thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và vượt 10% mục tiêu lãi sau thuế 2021.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập