21/06/2024 lúc 12:06 (GMT+7)
Breaking News

Đèo cả (HVV) trả cổ tức bằng cổ phiếu sau 3 năm không chia cổ tức

Lần trả cổ tức gần đây nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã CK: HHV) là giữa năm 2019 khi Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13,28% bằng tiền mặt.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo ấn định ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả là vào ngày 08/06/2023.

Theo đó, Đèo Cả dự kiến phát hành gần 21,55 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 2/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023, Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của HHV và các quy định của pháp luật.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhân thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Lần trả cổ tức gần đây nhất của Đèo Cả là giữa năm 2019 khi Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13,28% bằng tiền mặt.

Hiện nay, vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hơn 3.078 tỷ đồng, số cổ phiếu đang lưu hành gần 308 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành hơn 3.293,5 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, HHV ghi nhận doanh thu thuần hơn 539 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Thu phí BOT vẫn là mảng kinh doanh trọng yếu, chiếm gần 72% tỷ trọng tổng doanh thu, xếp sau là doanh thu từ hoạt động xây lắp (chiếm hơn 25%)…

Tuy nhiên, do giá vốn có mức tăng hơn doanh thu (tăng 60%) khiến lãi gộp quý 1 của HHV chỉ tăng vỏn vẹn 1%, đạt gần 259 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính gấp 3 lần cùng kỳ, đạt gần 4 tỷ đồng, do biến động tiền lãi gửi, tiền cho vay. Dù vậy, chi phí tài chính (toàn bộ là lãi vay) đã tăng lên gần 164 tỷ đồng.

Điểm sáng là lãi trong các công ty liên doanh/liên kết tăng 53%; và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 17% nhờ cắt giảm dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân viên…

Sau cùng, lãi sau thuế quý 1/2023 của HHV đạt gần 83 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 1/2022. Lãi ròng tăng 7% lên gần 73 tỷ đồng.

Năm 2023, HHV đề ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 2,478 tỷ đồng, lãi sau thuế 339 tỷ đồng; tăng lần lượt 18% và 14% so với thực hiện năm 2022. Sau 3 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được gần 22% kế hoạch doanh thu và hơn 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm 31/03/20223, tổng tài sản của HHV tăng nhẹ 1% so với đầu năm, đạt hơn 36,040 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 16%, đạt gần 442 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 190 tỷ đồng, tăng 18%.

Tuy nhiên, nợ phải trả tại cuối quý 1 cũng tăng nhẹ lên gần 27,583 tỷ đồng. Riêng tổng nợ hơn 20,550 tỷ đồng, chiếm phần lớn là dư nợ dài hạn trên 5 năm tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hà Nội với gần 18,713 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 30/5, giá cổ phiếu HHV đang tăng mạnh lên đến gần 15.000 đồng/cổ phiếu. So với thị giá chỉ 10.500 đồng hồi đầu năm nay, giá cổ phiếu HHV đã tăng gần gấp rưỡi.

Thanh Bút