19/07/2024 lúc 20:04 (GMT+7)
Breaking News

Đầu tư Nam Long (NLG) muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

Đầu tư Nam Long (NLG) muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, trái phiếu phát hành dự kiến có kỳ hạn tới 7 năm, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (Công ty Cổ phần Nam Long VCD) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki).

Trong đó, lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn đầu tư để phát triển dự án tại công ty con Nam Long VCD. Đợt chào bán trái phiếu dự kiến chia thành hai đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: Trong quý 1/2022, NLG dự kiến huy động tối đa 700 trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng. Số tiền huy động được dùng cho mục đích đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đợt 2: Dự kiến triển khai trong quý 3/2022, Công ty dự kiến tiếp tục huy động tối đa 500 tỷ đồng để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, tổng hai đợt phát hành không vượt quá 1.000 trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. LNTT đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%, trong đó LNST công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 3.011 đồng.

So với kế hoạch cả năm đạt doanh thu 13.519 tỷ đồng và lợi nhuận 1.367 tỷ đồng, NLG mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Nam Long đạt 23.717 tỷ đồng, tăng 1,7 lần. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng rất cao ở mức trên 65%, đạt 15.490 tỷ đồng (cao gấp gần 2,6 lần số dư đầu kỳ). Trong đó, tập trung lớn nhất là ở các dự án Izumi, Southgate, Paragon Đại Phước, Vàm Cỏ Đông. Các khoản đầu tư tài chính cũng tăng mạnh từ 35 tỷ đồng lên hơn 743 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ ngắn và dài hạn của NLG đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 2,25 lần so với thời điểm đầu năm 2021. NLG còn hơn 2.444 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG chốt phiên 9/3 tăng nhẹ 200 đồng lên mức 53.700 đồng/cổ phiếu, vẫn thấp hơn 18% so với vùng giá đỉnh từ cuối tháng 12/2021.