25/09/2022 lúc 20:38 (GMT+7)
Breaking News

Dầu khí Long Sơn (PXL) bị xử phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Mới đây, Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn (Mã Ck: PXL) do công bố thông tin không đúng thời hạn.
Dầu khí Long Sơn (PXL) bị xử phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Quyết định xử phạt nêu rõ, PXL công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2018 đã soát xét, giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017.

Ngoài ra, PXL công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét.

Quyết định xử phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập