19/05/2022 lúc 12:16 (GMT+7)
Breaking News

Đạm Phú Mỹ (DPM) báo lãi kỷ lục trong quý 4

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 163% so với quý 4/2020. Giá vốn tăng 76% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gấp 6 lần cùng kỳ, đạt 2.372 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 163% so với quý 4/2020. Giá vốn tăng 76% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gấp 6 lần cùng kỳ, đạt 2.372 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ (DPM) báo lãi kỷ lục trong quý 4

Trong quý, doanh thu tài chính tăng thêm 10 tỷ đồng lên mức 71 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm nhẹ còn hơn 19 tỷ đồng. Các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng không nhiều. Do đó, Đạm Phú Mỹ báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 1.958 tỷ đồng tăng gấp 43 lần cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong quý 4/2021, Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác 52 tỷ đồng tiền bồi thường của PVI từ việc kho Vũng Áng và tổn thất gián đoạn kinh doanh sự cố. Khấu trừ các chi phí, Đạm Phú Mỹ báo lãi sau thuế đạt kỷ lục 1.668 tỷ đồng – gấp 16 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 12.786 tỷ đồng, tăng 64,7% so với doanh thu 7.762 tỷ đồng đạt được năm 2021. Nhờ tiết giảm chi phí vốn và các chi phí khác, Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 3.799 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.171 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với số lãi 702 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Ngày 29/12, Đạm Phú Mỹ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể là kế hoạch tổng doanh thu chỉnh tăng từ 8.331 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 44%; mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế 2021 cũng được tăng lên gấp hơn 5 lần lần lượt là 2.251 tỷ đồng và 1.890 tỷ đồng. 

Như vậy, so với kế hoạch đã điều chỉnh, Đạm Phú Mỹ đã vượt gần 7% kế hoạch doanh thu và gấp tới 1,4 lần mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2021.

Bước sang năm 2022, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 11.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 945 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu sản lượng, Công ty dự kiến sản xuất 828 nghìn tấn Urê Phú Mỹ và 165 ngàn tấn NPK Phú Mỹ. DPM ước tính sản lượng tiêu thụ đối với 2 mặt hàng chủ lực này ở mức 800 nghìn tấn và 165 nghìn tấn.

Trên thị trường, cổ phiếu DPM sau khi vượt ngưỡng 50.000 đồng/cổ phiếu, lên cao nhất ở mức 55.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/12/2021. Tính từ đầu tháng 1/2022 đến nay, cổ phiếu DPM đã giảm 25% và đóng cửa ở mức 41.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/1.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập