26/05/2022 lúc 10:04 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Vừa qua, ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2378/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Như được biết, chuyển đổi số là quá trình thay đổi về tư duy và mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành. Người quản lý cần thay đổi mô hình kinh doanh và vận hành để tối ưu được các lợi ích mà công nghệ mang lại cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Theo đó, nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn tỉnh nhằm mục tiêu kép: Vừa giúp từng doanh nghiệp xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn; sẽ giải quyết những bức xúc do cách vận hành truyền thống mang lại, vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ công tác quản lý và chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Cùng với đó, tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số doanh nghiệp với các thông tin, số liệu xác thực để giúp các cơ quan, đơn vị chức năng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thông qua kế hoạch, đã đưa ra 05 nhiệm vụ, giải pháp triển khai, gồm: Truyền thông, tuyên truyền; Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số và Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về Chuyển đổi số.

Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tạo ra sự đột phá trên thị trường nhờ vào chuyển đổi số.

Võ Hà

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập