02/03/2024 lúc 08:05 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Phê duyệt dự án hồ thủy lợi 1.000 tỷ đồng

Bộ NN và PTNT vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hồ Đắk Gang, tỉnh Đắk Nông. Mục tiêu của dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước của suối Đắk Gang để cung cấp nước tưới cho nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân của 2 huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án hồ thủy lợi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Đắk Nông.

Ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ NN và PTNT vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ Đắk Gang (tỉnh Đắk Nông). Dự án hồ thủy lợi Đắk Gang có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Vốn đầu tư của dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng của Đắk Nông là 100 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới phục vụ nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân của 2 huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút - Ảnh: PTD.

Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, đây là dự án hồ thủy lợi có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay được đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Dự án hồ Đắk Gang nằm trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, với diện tích hơn 234 ha. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp nước tưới phục vụ nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân của 2 huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, dự án sẽ đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 1.860ha cây trồng gồm 170ha lúa nước, 350ha hoa màu, 1.340ha cây công nghiệp và tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 8.000 người.

Trong năm 2023, dự án sẽ khởi công xây dựng một số hạng mục như đập tràn, cống… Toàn bộ công trình thủy lợi dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Đình Tiến