01/10/2022 lúc 22:33 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền, doanh nghiệp và người dân

Hiện nay Chuyển đổi số để xây dựng kinh tế số là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, đã được Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong Nghị quyết số 39/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Công cuộc chuyển đổi số hiện nay là thách thức đồng nghĩa tạo ra cơ hội cho mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nếu biết nắm bắt kịp thời.

Với mục tiêu đến năm 2030, Đắk Nông sẽ trở thành tỉnh trung bình khá của cả nước về chuyển đổi số; hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong thời gian tới, Đắk Nông sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp như: chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số...

Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân - hướng đến một quốc gia số toàn diện".

Trong đó, chính quyền số tập trung xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cấp và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát triển Kho dữ liệu dùng chung; triển khai an toàn thông tin 4 lớp; phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao, triển khai và phủ sóng mạng di động 4G, 5G.

Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh sẽ đẩy mạnh trọng tâm phát triển thương mại điện tử, doanh nghiệp công nghệ số, đẩy mạnh các hình thức xúc tiến thương mại trên môi trường công nghệ số, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, triển khai Chương trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chú trọng chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới… Từng bước hình thành hệ thống doanh nghiệp số, đưa kinh tế số chiếm 10 % GRDP của tỉnh.

Cùng với việc nhân rộng mô hình Tổ công nghệ số công đồng, Đắk Nông tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Thúc đẩy và nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hạ tầng, thiết bị tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến...

Theo đó UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Đại học Rmit tổ chức Hội nghị tập huấn “ Nâng cao năng lực chuyển đổi số của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân - hướng đến một quốc gia số toàn diện”. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1 - 2/8/2022. Địa điểm diễn ra Hội nghị tại Khách sạn Logde, Phường Nghĩa trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông./.

Chương trình gồm 03 Hội nghị, cụ thể:

- Chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương vào lúc 8h – 11h30, ngày 01/08/2022

- Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp vào lúc 13h30 – 16h30, ngày 01/08/2022

- Chuyển đổi số cho người dân vào lúc 8h – 11h30, ngày 02/08/2022.

Võ Hà

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập