30/09/2023 lúc 21:17 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Hội thảo Văn học nghệ thuật với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các giá trị của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, ngày 19/07 tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo Văn học nghệ thuật với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Dự Hội thảo có bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cùng các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên và các tác giả thơ, văn trong và ngoài tỉnh Đắk Nông.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có hệ thống hang động được xác lập kỷ lục dài bậc nhất khu vực Đông Nam Á, với tổng chiều dài khoảng 10km. Ngoài ra còn là khu vực có bề dày văn hóa, lịch sử, với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể như Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ vai trò của Văn học nghệ thuật đối với việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, địa chất và đa dạng sinh học của mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu và công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói riêng. Từ đó có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác chỉ đạo, đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Góp phần phát triển văn hóa du lịch của tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đã được tham quan gian trưng bày hình ảnh về Đắk Nông, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông...

Hội thảo lần này cũng là chương trình nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa (ISV) lần thứ 20, sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến 26/11/2022 tại tỉnh Đắk Nông./.

Hồng Long