20/06/2024 lúc 22:22 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên về cải cách hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp

Sáng ngày 19/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2022).

Tham dự phiên họp tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí: Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các Sở, Ban, ngành và công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, CCHC cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tham dự Hội nghị trực tuyến “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số CCHC năm 2022" tại điểm cầu Đắk Nông.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS năm 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX năm 2022).

Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030” được ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022, với nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần mới được đưa vào đánh giá để phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cũng như các chỉ đạo mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.

Theo kết quả công bố, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022 đạt 84,66/100 điểm, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2021).

Kết quả cụ thể từng lĩnh vực: Chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 8,94 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách thể chế xếp 55/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách chế độ công vụ xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách tài chính công xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Kết quả đánh giá các tiêu chí của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội đạt 5,32/6,5 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố.

Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2022 đạt 84,66/100 điểm, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố.

Năm 2022, đánh giá tác động đến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) của tỉnh Đắk Nông đạt 7,97/10 điểm (Mức độ hài lòng đạt 80.09%), xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2021).

Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp” là vấn đề được Chính phủ hết sức quan tâm, từ đây có thể đánh giá, xem xét những vấn đề về công tác hoàn thiện thủ tục hành chính với mức độ phù hợp và sát thực với thực tiễn, bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng, hoàn thiện hơn nữa những thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để hướng tới mục tiêu ngày nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương cho đến địa phương. Các Bộ, ban, ngành cần nâng cao trình độ nghiệp vụ, đóng góp sáng kiến mới nhằm tháo gỡ vưỡng mắc, khó khăn trong lĩnh vực thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện và rút gọn các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính. Ngoài ra cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban ngành để có sự thống nhất, cũng như hướng dẫn chi tiết giúp cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương dễ dàng triển khai thực hiện.

Đình Tiến