29/01/2023 lúc 23:51 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình quán triệt, phổ biến những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2022.

Đây là những nội dung quan trọng giúp các đại biểu nắm vững chủ trương, đường lối quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, từ đó trên cơ sở nhiệm vụ chức năng được phân công tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Hải Bình quán triệt, phổ biến những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đề nghị các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm trên, tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh./.

Võ Hà

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập