04/10/2022 lúc 04:56 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU

Chiều 12/8, Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 29/6/2017 của ban thường vụ tỉnh ủy về giao ban báo chí. Về dự hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các sở ngành liên quan, đặc biệt là sự tham dự của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương.

Theo báo cáo sơ kết 5 năm, Các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn hiện nay, có 03 cơ quan báo chí (Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Chư Yang Sin của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), 01 Tạp chí Khoa học chuyên ngành (của Trường Đại học Tây Nguyên). Tính đến tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ quan báo chí thường trú; 13 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện; 16 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại tỉnh và 15 cơ quan báo chí đăng ký/phân công phóng viên tác nghiệp thường xuyên tại tỉnh".

Quang cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để hoạt động báo chí được thuận lợi, đi vào khuôn khổ; thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc với các cơ quan báo chí, phóng viên để kịp thời động viên khuyến khích cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên báo chí hoạt động đảm bảo theo quy định của pháp luật; tổ chức các giải báo chí, các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao... nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh sáng tác những tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Các nhà báo, phóng viên luôn cố gắng, nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm của mình để cho ra đời những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, đầy trách nhiệm với xã hội, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, báo ngành có cơ quan thường trú, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại tỉnh đã tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích, phạm vi hoạt động, đối tượng phục vụ được quy định tại giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Luật Báo chí và các quy định của tỉnh về hoạt động báo chí trên địa bàn; một số cơ quan báo chí đã chủ động, kịp thời đăng ký cho phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh bằng văn bản, giúp cho công tác quản lý báo chí chặt chẽ và thuận lợi hơn.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, của đất nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng của đất nước nói chung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thông tin đối ngoại vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, trước tình hình đại dịch COVID 19 các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đã phát huy tốt vai trò thông tin tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thông tin đầy đủ, trung thực khách quan về tình hình, diễn biến của dịch bệnh trong tỉnh, trong nước và thế giới để Nhân dân nhận thức đúng đắn, đồng tình ủng hộ, tạo nên sự thành công chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong thời gian qua. Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát các hoạt động diễn ra của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước để tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền. Báo chí đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời là vũ khí sắc bén, hiệu quả trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bản. Nhiều nhà báo hoạt động trên địa bàn đã có nhiều bài viết hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt đời sống xã hội, đạt giải cao trong các giải báo chí toàn quốc, báo chí tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng; thông tin đối ngoại...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền, trong 05 năm qua. Hội nghị giao ban báo chí định kỳ cơ bản được duy trì thường xuyên. Qua các buổi giao ban, các ngành chức năng của tỉnh đã chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời, đánh giá sâu sát tình hình hoạt động, uốn nắn kịp thời những tồn tại, hạn chế của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các thông tin báo chí ngoài tỉnh đưa tin về Đắk Lắk. Việc tham gia hội nghị giao ban báo chí của các cơ quan báo chí cơ bản được đảm bảo, các cơ quan báo chí tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các hội nghị, nhiều nội dung tham gia góp ý, phản ánh được các cơ quan chủ trì giải quyết, làm rõ vấn đề hoặc ghi nhận và đề xuất kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn Phát biểu tại hội nghị .

Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên cơ sở Nghị định số 09/2017/NĐ-CP. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện khá tốt công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cử Người phát ngôn của đơn vị đến tham dự họp báo định kỳ của UBND tỉnh để cung cấp thêm thông tin về các vụ việc nổi cộm được báo chí phản ánh khi được yêu cầu. Một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thông qua hình thức tổ chức họp báo, có văn bản phản hồi, gửi thông cáo báo chí về một số vấn đề nổi cộm, kéo dài. Qua đó đã tạo điều kiện để báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác.

Tuy nhiên, Người phát ngôn của một số cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh hiện nay vẫn còn hạn chế về kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp xúc với phóng viên, lúng túng khi xử lý các vụ việc, chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí khi có những vụ việc nổi cộm xảy ra để định hướng dư luận xã hội: đồng thời cũng chưa chủ động, kịp thời đề nghị cải chính, xử lý khi phát hiện báo chí đăng tải các nội dung chưa chính xác...; một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm trễ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí Người được giao phát ngôn chưa nắm rõ các văn bản quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, vẫn còn tình trạng ngại tiếp xúc, né tránh và từ chối cung cấp thông tin cho báo chí...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh; Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng theo Kế hoạch 40 - KH/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng; thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn, làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng nội dung thông tin trên báo chí với phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả. Sau các Hội nghị, cơ quan chủ trì báo cáo kết quả hội nghị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tham mưu, đề xuất xử lý đối với các nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh trong việc nâng cao chất lượng tổ chức giao ban báo chí định kỳ. Trước các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, các cơ quan phối hợp báo cáo cơ quan chủ trì việc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 40 - KH/TU vào tuần cuối cùng của tháng để thống nhất nội dung tổ chức giao ban báo chí định kỳ.

3. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Đối với những vấn đề được dư luận quan tâm, chủ động mời các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh cung cấp thông tin để báo chí có thêm các nguồn thông tin chính thống.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, xử lý những nội dung kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cũng như phản hồi thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người làm báo; đồng thời tăng cường mở lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ báo chí; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đối với các chi hội, hội viên do Hội Nhà báo tỉnh quản lý.

Hương Giang 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập