19/06/2024 lúc 12:22 (GMT+7)
Breaking News

Cổ phiếu FLC Faros bị đưa vào diện kiểm soát từ 30/05

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng FLC Faros (ROS) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 30/05/2022.
Cổ phiếu FLC Faros bị đưa vào diện kiểm soát từ 30/05

Lý do được đưa ra là ROS chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc BCTC bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Trước đó, HOSE đã có quyết định đưa 3 cổ phiếu của Tập đoàn FLC, gồm FLC, ROS và HAI vào diện cảnh báo từ ngày 26/4. Nguyên nhân do 3 doanh nghiệp này chậm công bố thông tin BCTC năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

" Cổ phiếu FLC và ROS cũng đã bị HOSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do chậm công bố thông tin BCTC năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Cụ thể là phạt tiền 100 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (công bố đủ các tài liệu: BCTC năm 2021 kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021).

Châu Hiệp