29/02/2024 lúc 16:20 (GMT+7)
Breaking News

Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên: Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng

Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên. Năm 2023 cũng là năm toàn thể cán bộ, công chức lực lượng Kiểm lâm ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023).

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành; sự vào cuộc của UBND các xã; sự đồng tình ủng hộ của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đặc biệt với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng uỷ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Lãnh đạo Chi cục, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức trong toàn lực lượng do đó công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, các chỉ tiêu về lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ đồng hành cùng nhân dân huyện Đại từ xây dựng nông thôn mới. 

Diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 4.323,39 ha/3.435 ha, đạt 125,8% kế hoạch năm 2023, đạt 103,85% so với năm 2022, trong đó: Trồng rừng gỗ lớn 1.109 ha/640 ha, đạt 173% kế hoạch năm, nâng diện tích trồng rừng gỗ lớn toàn tỉnh đến năm 2023 là 4.820,4 ha, đạt 86,1 % kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Trồng 600,0 ha  Quế tại huyện Định Hóa và Võ Nhai nâng diện tích Quế đến năm 2023 là 4.506,85 ha, đạt 69,33% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Số cây xanh phân tán trồng trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 1.415.356 cây/1.190.000, đạt 118,94% kế hoạch. Số lượng cây xanh được cập nhật lên phần mềm quản lý cây xanh ThaiNguyen SmartTrees từ năm 2021 đến nay là: 8.452.702 cây/7.000.000 cây (giai đoạn 2021-2025), đạt 120,75% kế hoạch (năm 2021 cập nhật 1.274.876 cây; năm 2022 cập nhật 4.995.287 cây; năm 2023 cập nhật được 2.182.539 cây). Sản lượng khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh: 271.999,86 m3/260.000 m3, đạt 104,62% kế hoạch.

Ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46% đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 692 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch, tăng 6,62 % so với năm 2022 (649 tỷ đồng). Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 121 bộ hồ sơ TTHC trong lĩnh vực lâm nghiệp gồm 56 bộ hồ sơ TTHC xác nhận bảng kê lâm sản; 28 bộ hồ sơ TTHC đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES; 37 bộ hồ sơ  TTHC phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các bộ TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Xác định vai trò, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu, những năm qua, Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực vào rừng.

Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng năm 2023. 

Cùng đó, cán bộ Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên và các Hạt kiểm lâm một số huyện, thành trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra rừng, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và giám sát việc chế biến, kinh doanh lâm sản. Cụ thể: Chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp các biện pháp bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện kế hoạch về PCCCR mùa khô năm 2023-2024; phân công trực PCCCR theo quy định; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thôn tin cảnh báo cháy sớm và dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn; kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện PCCCR chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có rừng ký cam kết bảo vệ rừng; hướng dẫn các hộ gia đình lập phương án PCCCR, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR. Phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 15 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại các huyện, thành phố. Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng 48 biển tuyên truyền quản lý Bảo vệ rừng, PCCCR; cấp 50 biển cấm lửa rừng cho các chủ rừng và UBND các xã có rừng; xây dựng 02 biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, Năm 2024 Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch, ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường của từng loại rừng; bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

Với những kết quả đạt được, tập thể Chi cục kiểm lâm và 02 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTTN; 02 tập thể và 03 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục Lâm nghiệp

Hồng Nguyễn - Vũ Đạt