27/09/2023 lúc 05:17 (GMT+7)
Breaking News

Chi cục Dân số - KHH gia đình Nghệ An hướng đến thắng lợi mới trong nhiệm kỳ mới

Chiều nay (10/5), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Đảng Bộ Sở Y tế chọn Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức Đại hội điểm. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên Giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan cấp tỉnh, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí lãnh đạo của Các Chi bộ khác thuộc Đảng bộ Sở Y tế và các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ Chi cục.

Đại hội đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 do đồng chí Nguyễn Bá Tân và đ.c Nguyễn Thị Thắng trình bày.

Các đại biểu tham dự 

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế, nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức…Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến cuối năm 2021: Tổng số trẻ sinh ra năm 2021 là: 46.012 trẻ; tỷ suất sinh thô là:
13,4 %o, giảm 0,9%o so với năm 2020; Số trẻ sinh con thứ 3 trở lên: 13.742 trẻ; Tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh ở mức 117,15 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ phát triển dân số: 1,0% (đạt KH). Đặc biệt, năm 2021, Chi cục Dân số đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Dân số Việt Nam, tham gia cùng với ngành Y tế trong công cuộc chống dịch Covid 19 thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục Trưởng trình bày phương hướng nhiệm vụ.

 

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, công tác Dân số & Phát triển trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Công tác sàng lọc chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh chưa đạt chỉ tiêu; việc triển khai đề án Xã hội hóa và tiếp thị các phương tiện tránh thai còn lúng túng, chưa có hướng đi cụ thể; một số chương trình, dự án nâng cao chất lượng dân số gặp khó khăn trong triển khai thực hiện do thiếu kinh phí…chất lượng dân số một số mặt còn hạn chế…

Qua các phong trào thi đua, năm 2020: Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ được Đảng bộ Sở Y tế công nhận là Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, năm 2021: Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đồng chí HTXSNV. Từ tháng 8/2021, Chi bộ Chi cục Dân số được Đảng bộ Sở Y tế chỉ đạo sinh hoạt mẫu; Chi cục Dân số cũng được Tổng cục Dân số đề nghị Bộ Y tế tặng cờ thi đua.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới: tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Chi bộ trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ; Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong kế hoạch của các chương trình; lãnh đạo xây dựng cơ quan các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế phát biểu.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế đã hoan nghênh Chi bộ Chi Cục Dân số - KHHGĐ tổ chức tốt Đại hội theo đúng quy định của cấp trên, các đồng chí trong chi ủy và đảng viên đã làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, đồng chí đã định hướng cho cấp ủy, các đảng viên cần tiếp tục chú trọng những nội dung trọng tâm đi sâu phân tích những kết quả, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong thời gian tới. Đồng chí đã đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi ủy tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên ,… Đặc biệt, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Về công tác chuyên môn cần tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, mũi nhọn của công tác DS-KHHGĐ như: kiểm soát mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng những địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao để có những giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở các cấp. Tập trung và ưu tiên hoạt động chương trình cho vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi, kết hợp với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thuận tiện cho người dân…

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ

 

Kết quả Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm có 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Bá Tân, Chi cục Trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ.

TTYT Nghệ An