12/08/2022 lúc 17:01 (GMT+7)
Breaking News

Các tỉnh Tây Nguyên hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2021

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, tối qua, hàng trăm khách sạn, nhà hàng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã đồng loạt đắt điện trong một giờ, nhằm nâng cao hành vi tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; Từ đó, cùng với cộng đồng cả nước và quốc tế thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ hành tinh xanh.

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, tối qua, hàng trăm khách sạn, nhà hàng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã đồng loạt đắt điện trong một giờ, nhằm nâng cao hành vi tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; Từ đó, cùng với cộng đồng cả nước và quốc tế thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ hành tinh xanh.

Để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, ngay từ đầu tháng 3, đại diện ngành Điện lực các tỉnh Tây Nguyên đã đến các cơ sở khách sạn, nhà hàng để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng bằng những việc làm cụ thể, như tắt các đèn điện bên ngoài hành lang nhà hàng, khách sạn, các đèn trang trí, biển quảng cáo từ 20 giờ 30’, đến 21 giờ trong đêm 27/3 này; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, tận dụng ánh sáng tự nhiên để thực hiện Giờ Trái đất.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập