11/12/2023 lúc 10:32 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Xây dựng tập trung tái cơ cấu, thoái vốn một loạt Tổng công ty lớn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 861/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, về việc cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu phê duyệt, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HUD, VICEM giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là công tác cổ phần hoá.

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch được duyệt.

Tập trung tái cơ cấu, thoái vốn đối với Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Bộ Xây dựng kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể của đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm, Cục Kinh tế xây dựng tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 10/12 hàng năm.

Liên quan đến việc quản lý, hoạt động của VICEM, trong hơn một năm nay, VICEM “khuyết” Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) sau khi ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV VICEM được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Vì vậy, mới đây, VICEM có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV và giao phụ trách HĐTV VICEM. 

Theo đó, VICEM cho biết, theo quyết định số 473 ngày 02/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Văn Nhận – Phụ trách HĐTV VICEM nghỉ hưu từ ngày 01/09/2022. 

Ngày 07/09/2022, các thành viên HĐTV VICEM đã có cuộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng về việc tạm giao phụ trách HĐTV VICEM. Tuy nhiên, đến nay HĐTV VICEM vẫn chưa nhận được quyết định giao phụ trách HĐTV của Bộ Xây dựng.

Thanh Bút