31/01/2023 lúc 01:02 (GMT+7)
Breaking News

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sáng ngày 20/9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Trưởng đoàn kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại buổi làm việc hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đều chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp Ủy, tổ chức Đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ chưa nhiều.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là một số nội dung trọng tâm về nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Lê Vinh Quy phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định”.

Nguyễn Hương

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập