19/07/2024 lúc 18:41 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính lấy ý kiến Nghị định gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất 2023

Bộ Tài chính ra văn bản thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong năm 2023.

Thứ nhất, đề xuất gia hạn 6 tháng đối với thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1/2023 đến 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II/2023. 

Theo đó, thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 1/2023 đến 6/2023 và quý I, quý II/ 2023 là khoảng 64.000 - 65.000 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2023.

Thứ hai, gia hạn 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bộ ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 - 43.600 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí... Tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ 3, thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Thứ tư, gia hạn tiền thuê đất 6 tháng

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. 

Thời gian gia hạn tiền thuê đất là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến 30/11/2023. Ước tính số tiền được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023.

Thanh Bút