17/06/2024 lúc 17:30 (GMT+7)
Breaking News

Bình Thuận: Kinh tế xã hội khởi sắc từ thực hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị

Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đ/c Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: CTTĐT.

Theo tài liệu báo cáo (dự thảo) của Tỉnh ủy, thực hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị, trong 10 năm (2013 - 2022), kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 6,87%/năm. Quy mô giá trị GRDP tăng từ 38.286 tỷ đồng năm 2013 lên hơn 96.000 tỷ đồng vào năm 2022 (tăng gấp 2,5 lần). GRDP bình quân đầu người từ 1.530,4 USD năm 2013 lên 3.283,6 USD năm 2022 (tăng gấp 2,1 lần). Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 28,2 triệu đồng năm 2013 tăng lên 56,28 triệu đồng năm 2022 (tăng gấp 2 lần; tăng 28,1 triệu đồng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng 3 đề án để sớm hình thành trung tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan và trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hình thành 2 trung tâm năng lượng và trung tâm du lịch - thể thao biển. Giai đoạn 2013 -2022, tổng vốn đầu tư toàn xã hội được huy động là 263.000 tỷ đồng, tăng bình quân 11,54%/năm; tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP từ 42,28% năm 2013 đã tăng lên 46,27% năm 2022. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 216.000 lao động. Thực hiện đề án phát triển toàn diện huyện Phú Quý, huyện đảo này đã phát triển bứt phá về mọi mặt. Năm 2015, huyện Phú Quý đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản Phú Quý đạt gần 32.000 tấn, tăng 1% so năm 2016.

Thông qua cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, qua đó khẳng định: Tình hình các mặt của tỉnh chuyển biến toàn diện. Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo các sở, ngành cũng nêu một số khó khăn, hạn chế đồng thời góp ý vào dự thảo nhiều nội dung liên quan đến phát triển du lịch, giao thông, kinh tế biển, dự án thủy điện, nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, dân vận.

Một góc TP.Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Cuộc họp cũng thống nhất sẽ kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề lớn, quan trọng, trong đó tập trung vào những kiến nghị, giải pháp để Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Võ Hà