31/03/2023 lúc 04:35 (GMT+7)
Breaking News

Bảo hiểm Quân đội (MIC) trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - HoSE:MIG ) sẽ phát hành 21,45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm ngoái. Tỷ lệ thực hiện 15%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu được hưởng một quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới.
Bảo hiểm Quân ((MIC) đội trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu

Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý II - quý III năm nay, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên 1.644,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MIG kết phiên giao dịch 11/5 tại 28.900 đồng/cp, giảm 6,6% so với mức đỉnh 30.950 đồng/cp lập gần một tuần trước đó.

" Về tình hình hoạt động trong quý I, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 821 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 81,8% lên gần 68 tỷ đồng.

Trong năm nay, công ty tham vọng tăng thị phần bảo hiểm phi nhân thọ từ 7,3% lên mức 8%, vượt lên top 4 thị trường. Tổng doanh thu mục tiêu đạt khoảng 5.800 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với kết quả năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế tăng 35%, đạt 379,4 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường giảm từ 32,9% xuống 32% nhờ vào việc tập trung bồi thường hai đầu và tiết kiệm chi phí bồi thường.

Như vậy, kết thúc quý I, doanh thu đạt 14,2%, còn lợi nhuận trước thuế hoàn thành 17,9% kế hoạch cả năm.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức ngày 21/4, Chủ tịch MIC Uông Đông Hưng chia sẻ về kế hoạch 5 năm tới với doanh thu mục tiêu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng năm 2026.

Châu Hiệp