31/01/2023 lúc 01:27 (GMT+7)
Breaking News

Báo chí: Kênh truyền thông, thông tin thiết thực với tỉnh Đắk Lắk

Chiều nay (09/04), tại Hội nghị giao ban Báo chí định kỳ tháng 03 năm 2021 do đồng chí Nguyễn Cảnh chủ trì đã tổng hợp tình hình Báo chí tháng 3, năm 2021 cùng như một số nội dung tuyên truyền sắp tới.

Chiều ngày 09/04, tại Hội nghị giao ban Báo chí định kỳ tháng 03 năm 2021 do đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì đã tổng hợp tình hình Báo chí tháng 3, năm 2021 cùng như một số nội dung tuyên truyền sắp tới.  

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh đã ghi nhận Báo chí đã có những bài viết về những vấn đề thời sự - chính trị; kinh tế, xã hội; văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; nội chính, pháp luật. Tích cực đưa tin, bài tuyên truyền, phản ánh, đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Cảnh, phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Cảnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bạch Văn Mạnh, thông tin nhanh trước thềm Bầu cử.

Trong đó, Báo chí cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh. Nhất là trong thời gian sắp tới sẽ diễn ra ngày Hội lớn nhất cả nước là Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, vì vậy Báo chí cần chú trọng công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử, nhanh chóng thông tin chính xác đến người dân. Tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã thông tin nhanh một số vấn đề liên quan trước thềm Bầu cử.

‘Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Cảnh cũng đã thông báo về các giải Báo chí và yêu cầu các cán bộ, phóng viên của những cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ tham dự. Trong đó, hiện Đắk Lắk đang có 03 giải Báo chí gồm: Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk; Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk; Giải Báo chí về phòng chống tham nhũng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập