13/08/2022 lúc 10:04 (GMT+7)
Breaking News

BẢN TIN VIỆT NAM HỘI NHẬP (Tuần 2 tháng 1/2022)

Bản tin Việt Nam Hội Nhập tuần 2 tháng 1/2022 có những nội dung chính sau đây: Khai mạc kỳ họp bất thường chưa từng có trong tiền lệ với nhều quyết sách phục hồi kinh tế. TP HCM chỉ đạo ứng phó khẩn với Omicron...

Bản tin Việt Nam Hội Nhập tuần 2 tháng 1/2022 có những nội dung chính sau đây: 
- Khai mạc kỳ họp bất thường chưa từng có trong tiền lệ với nhều quyết sách phục hồi kinh tế.
- TP HCM chỉ đạo ứng phó khẩn với Omicron.
- Huấn luyện cấp cứu đường không đầu tiên tại Việt Nam.
- Doanh nghiệp Việt Nam vượt khó - Những kỳ vọng cho năm 2022.

 

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập