24/07/2024 lúc 03:51 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh tạo điều kiện hỗ trợ chăn nuôi với định mức 1 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố quyết định mới về việc hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi tại các khu vực ngoài khu dân cư, với mức hỗ trợ tối đa lên đến 1 triệu đồng/m2. Quyết định này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các nhà sản xuất.

Theo thông tin từ lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh, Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Ninh đã được ban hành vào giữa tháng 9 vừa qua. Theo quyết định này, mức hỗ trợ cho các công trình như nhà xưởng chuồng trại chăn nuôi, nhà kho, kho lạnh và nhà giết mổ có chiều cao từ 5m trở lên (tính đến đỉnh cột biên) là 1 triệu đồng/m2 sàn. Đối với các nhà xưởng có chiều cao dưới 5m (tính đến đỉnh cột biên), mức hỗ trợ là 700.000 đồng/m2 sàn.

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quy định các mức hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu vực dân cư

Ngoài ra, quyết định cũng xác định rằng hệ thống giao thông bên trong khu vực sản xuất, nếu được xây dựng bằng đường bê tông xi măng có bề mặt đường tối thiểu 15cm, sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng/m2. Còn việc xây dựng bể chứa nước sạch và bể xử lý chất thải sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng/m3.

Từ quyết định này, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết hỗ trợ 50% giá thực tế các thiết bị xây dựng khu chăn nuôi, như khu giết mổ, kho lạnh và các vật tư, thiết bị khác cần thiết cho quá trình sản xuất. Đồng thời, cũng có sự hỗ trợ 50% chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng cho khu giết mổ tập trung, cũng như hỗ trợ 1 triệu đồng/kVA đối với trạm biến áp nằm trong khu vực sản xuất.

Quyết định này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi tại Bắc Ninh, đặc biệt là tại các khu vực ngoài khu dân cư. Điều này cũng phù hợp với Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã quy định rằng tỷ lệ 50% là mức hỗ trợ tối đa cho các công trình và hạng mục. Tuy nhiên, nếu giá trị thực tế của công trình thấp hơn so với mức hỗ trợ, sẽ áp dụng mức hỗ trợ thực tế. Ngược lại, nếu giá trị cao hơn mức hỗ trợ, sẽ được hỗ trợ theo định mức.

Đây là một động thái tích cực từ tỉnh Bắc Ninh nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành chăn nuôi và nông nghiệp nơi đây.

Ngọc Anh