13/08/2022 lúc 05:15 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Vạn An

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt công văn số 93/QĐ – UBND về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh không gian kiến trúc cảnh quan, chức năng và hệ thống giao thông nội bộ của khu đô thị sẽ được thay đổi, điều chỉnh sao cho hợp lý hơn.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt công văn số 93/QĐ – UBND về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh không gian kiến trúc cảnh quan, chức năng và hệ thống giao thông nội bộ của khu đô thị sẽ được thay đổi, điều chỉnh sao cho hợp lý hơn.

 Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An đã được Sở Xây dựng phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 23/6/2010 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 142/QĐ-SXD ngày 11/5/2017, đến nay được hơn ba năm, theo quy định tại Điều 46, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 thì đã đến thời hạn rà soát định kỳ theo quy định. Hiện nay, một phần Kênh Đông Xuân Viên nằm trong ranh giới Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An được ngành Nông nghiệp cứng hóa để phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực phải giữ nguyên nên cần phải điều chỉnh đồ án quy hoạch để tổ chức lại không gian, kiến trúc, cảnh quan cho phù hợp.

Những nội dung chính của bản điều chỉnh quy hoạch như sau: Tổ chức quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng, hệ thống giao thông nội bộ của khu đô thị sẽ được thay đổi theo hướng phù hợp và hợp lý hơn; hệ thống cây xanh đô thị, đất hạ tầng kỹ thuật khác để bố trí đáp ứng chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD; rà soát lại đất xây dựng các công trình công cộng (giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao….); Quy hoạch đa dạng hơn các loại nhà ở (biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà có sân vườn….) và thay đổi thiết kế mẫu nhà cho phù hợp hơn với không gian đô thị; tính toán lại quy mô dân số cho phù hợp; tỷ lệ đất ở xã hội đảm bảo tối thiểu 20% theo đúng với quy định; xác định rõ ràng lại cơ cấu sử dụng đất chức năng đất công trình thuỷ lợi (đất kênh Đông Xuân Viên) và đất giao thông đã có dự án.

Phối cảnh Khu đô thị Vạn An

Việc quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật dựa theo các nguyên tắc: Các hệ thống phải đi ngầm, dùng chung theo hào kỹ thuật hoặc tuynel, bao gồm hệ thống cấp điện và cấp thoát nước, hệ thống đường dây thông tin, cáp quang, hệ thống ống dẫn khí, ga; đầu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án liền kề với trục đường H và tuyến đường Lạc Long Quân.

Quy hoạch sử dụng đất căn cứ vào tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan để xác định cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo đúng Quy chuẩn, đáp ứng đúng Quy chuẩn, đáp ứng được định huống phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh; Đánh giá tác động môi trường qua nhận dạng, phân tích, dự báo tác động môi trường của phương án quy hoạch, từ đó đề xuất các giải pháp quy hoạch, các giải pháp quy hoạch, giải pháp công nghệ nhằm hạn chế được các tác động xấu cho môi trường.

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam; thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày Nhiệm vị quy hoạch được phê duyệt. Đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam và các đơn vị có liên quan căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tổ chức lên phương án lập đồ án quy hoạch theo các quy hoạch đúng theo quy định đã hiện hành.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập