13/08/2022 lúc 11:19 (GMT+7)
Breaking News

Angimex muốn huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 nhằm góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 nhằm góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

Angimex muốn huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Theo đó, Angimex dự kiến phát hành tối đa 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu trong 18 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định 7%/năm. Kỳ tính lãi suất 3 tháng/lần.

Trái phiếu được đảm bảo thanh toán bằng các tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; và cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba và bảo lãnh của bên thứ ba. Thời điểm phát hành dự kiến vào ngày 11/3 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin.

Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, AGM sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex nhằm bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực sản xuất chế biến lúa gạo.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,2% và 78,3% so với thực hiện trong năm 2020. 

So với kế hoạch doanh thu là 2.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 35 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng, Angimex đã vượt 81% doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2022, Angimex đặt kế hoạch doanh thu 8.004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng, tăng 22,8% so với thực hiện trong năm 2021.

Trên thị trường, cổ phiếu AGM ghi nhận chuỗi tăng liên tiếp kể từ ngày 21/2. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3, AGM tăng trần lên 57.600 đồng/cp.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập