04/03/2024 lúc 05:04 (GMT+7)
Breaking News

An Giang hướng đến là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao

An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp.

 

Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 – (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển vững chắc hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và một số ngành công nghiệp chế tác.

Bên cạnh đó, An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp, giống thủy sản và dược liệu, là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Campuchia và các nước khu vực ASEAN, là trung tâm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của vùng; không gian kinh tế - xã hội được bố trí hợp lý, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối hiệu quả với các địa phương trong vùng...

Đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao; là điểm đến hấp dẫn của du khách, nhà đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, là thủ phủ của ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tinh của cả nước, là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng với thị trường Campuchia và các nước khu vực ASEAN...

Một mô hình chăn nuôi thủy sản ứng dụng thành công công nghệ cao – (Ảnh: Internet).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, để mục tiêu trên trở thành hiện thực, trước tiên tỉnh An Giang cần phải xây dựng quy hoạch tỉnh với chất lượng tốt, phản ánh đúng bối cảnh, thực trạng của địa phương, nhận định chính xác thuận lợi và khó khăn; đề ra chiến lược, giải pháp thực chất, khả thi và nhất là phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mới đây ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang đã được hoàn chỉnh, bổ sung và trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh vào ngày 30/9/2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết luận hồ sơ Quy hoạch tỉnh An Giang đã đảm bảo đầy đủ hồ sơ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Đồng thời, thống nhất bỏ phiếu thông qua quy hoạch, với kết quả 22/22 phiếu đồng ý. Qua đó, đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh theo góp ý của thành viên hội đồng, gửi hồ sơ quy hoạch hoàn chỉnh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có báo cáo thẩm định, làm cơ sở để An Giang trình Thủ tướng phê duyệt./.

Trí Đức - Hoàng Châu