31/01/2023 lúc 01:45 (GMT+7)
Breaking News

ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7343/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 990,9 tỷ đồng. Với hình thức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 có thể sử dụng chia cổ tức tối đa là 940,9 tỷ đồng và 50 tỷ đồng phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động ABBank.

ABBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ABBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động theo quy định.

Được biết, kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm 79% so với cùng kỳ, còn gần 86 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất hàng trong 4 năm trở lại đây của Ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABBank thu về gần 2,784 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27% so với cùng kỳ và dành gần 528 tỷ đồng để trích dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 30%. Vì vậy, lãi trước thuế ABBank tăng 9%, đạt hơn 1,748 tỷ đồng.

So với kế hoạch 3,079 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, ngân hàng này đã thực hiện được 57% sau 9 tháng đầu năm.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của ngân hàng ABBank tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 132,036 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 80,829 tỷ đồng, tăng 17% và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 23%, đạt gần 26,245 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi khách hàng tại ABBank tăng 10% so với đầu năm, lên mức 74,748 tỷ đồng. Trong khi, phát hành giấy tờ có giá giảm 11%, còn hơn 10,202 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2022, ABBank ghi nhận gần 1,896 tỷ đồng nợ xấu, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này đã lên hơn 1,207 tỷ đồng (+40%).

Nguyên nhân là do dư nợ cho vay khách hàng và tổng nợ xấu của ABBank có tốc độ tăng trưởng ngang nhau nên tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng xấp xỉ mức đầu năm là 2.35%.

Thanh Bút
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập