16/08/2022 lúc 21:00 (GMT+7)
Breaking News

60 năm những chuyến đò không nghỉ

Mái trường là ngôi nhà thứ hai của mỗi người, đó không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức rèn luyện đạo đức mà còn gieo mầm và nuôi dưỡng ước mơ. Và trong 60 năm qua tại mái trường THPT Xuân Trường Nam Định đã có biết bao ước mơ bay cao, bay xa sải cánh và cống hiến tuổi xanh trên mọi miền tổ quốc.

Hiền Nguyễn
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập