19/06/2024 lúc 10:47 (GMT+7)
Breaking News

300 triệu cổ phiếu của Thiết bị điện Gelex sắp lên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 8/3 tới, sẽ chính thức đưa 300 triệu cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex, trị giá 3.000 tỷ đồng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25 nghìn đồng/cp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 8/3 tới, sẽ chính thức đưa 300 triệu cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex, trị giá 3.000 tỷ đồng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25 nghìn đồng/cp.

300 triệu cổ phiếu của Thiết bị điện Gelex sắp lên sàn UPCoM

Theo đó, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (mã chứng khoán: GEE) sẽ đăng ký giao dịch 300 triệu cổ phiếu trên UPCoM.

Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện được thành lập ngày 29/8/2016 với vốn điều lệ 368 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.218,7 tỷ đồng; tháng 8/2021, Công ty tăng vốn điều lệ từ 2.218,7 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông lớn của GEE tính đến cuối tháng 11/2021 gồm CTCP Tập đoàn Gelex nắm giữ xấp xỉ 240 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% và CTCP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C nắm giữ 16,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,5%.

Thiết bị điện Gelex hiện đang sở hữu trực tiếp một số doanh nghiệp đã niêm yết hoặc giao dịch trên sàn chứng khoán như CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, mã CAV – sàn HOSE) vốn điều lệ 576 tỷ đồng (GEE sở hữu 96,35%); CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM – UPCoM) vốn điều lệ hơn 387 tỷ đồng (GEE sở hữu 76,7%); CTCP Thiết bị Điện (THIBIBI, mã chứng khoán THI – sàn HOSE) vốn điều lệ 488 tỷ đồng (GEE sở hữu là 85,23%).

Ngoài ra, GEE còn sở hữu một số công ty con chưa niêm yết như CTCP Thiết bị Đo điện EMIC, Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, Công ty TNHH Phát điện Gelex và CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2021, Thiết bị điện Gelex ghi nhận doanh thu đạt gần 18.848 tỷ đồng, tăng 16,32% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 654,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty tăng tới hơn 60,6% so với thời điểm đầu năm lên gần 23.124 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 75,6% lên gần 1.410 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 25,3% xuống còn 3.530 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho tăng mạnh, tới hơn 122% lên hơn 6.793 tỷ đồng.

Nợ phải trả lên tới hơn 17.136 tỷ đồng, tăng 59,26% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 74,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 5.370 tỷ đồng, tăng 36%; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 6.114 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu tăng nhẹ 3,7%, đạt 19.410 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 132% lên mức 1.520 tỷ đồng. GEE cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10% từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.