Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương

Thứ 3, 04/02/2020 14:02 (GMT+7)

VNHN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Nam Trung bộ, vùng Tây Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương

 Quang cảnh Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Nam Trung bộ.

Tại Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, huyện Quế Sơn thành lập xã Quế Mỹ, thị trấn Hương An. Sau khi sắp xếp, huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 2 thị trấn.

Huyện Nông Sơn sau khi thành lập xã Ninh Phước có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã.

Huyện Hiệp Đức sau khi thành lập thị trấn Tân Bình có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2020, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 241 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 203 xã, 25 phường và 13 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Quảng Ngãi sắp xếp các đơn vị hành chính huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng. Huyện Trà Bồng thành lập các xã Sơn Trà, Hương Trà, Trà Tây. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và thị trấn

Huyện Bình Sơn điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Bình Thới, thị trấn Châu Ổ; thành lập xã Bình Tân Phú, xã Bình Thanh. Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn. 

Huyện Tư Nghĩa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 2 thị trấn. 

Ngoài ra, huyện Ba Tơ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Ba Chùa, thị trấn Ba Tơ, xã Ba Dinh. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lý Sơn giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh. Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh được thành lập.

Tòa án nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ thành lập trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ.

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành 1/2/2020, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc cùng Tây Bắc như: Lai Châu, Yên Bái

Theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14, tỉnh Lai Châu điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sùng Phài, huyện Tam Đường vào thành phố Lai Châu; điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Sau khi sắp xếp, thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã. Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phong Thổ sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Ma Li Chải, xã Sì Lở Lầu, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 5 phường và 7 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 870/NQ-UBTVQH14, tỉnh Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.

Thị xã Nghĩa Lộ thành lập xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.

Huyện Văn Chấn thành lập thị trấn Sơn Thịnh trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sơn Thịnh. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 10 xã. Sau khi điều chỉnh, huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 3 thị trấn.

Thành phố Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Văn Tiến, xã Văn Phú, xã Phúc Lộc, xã Giới Phiên. Sau khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 6 xã.

Huyện Yên Bình điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tích Cốc, xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng, xã Phú Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn.

Huyện Văn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hoàng Thắng, xã Xuân Ái, xã Yên Hưng, xã Yên Thái. Sau khi sắp xếp, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Huyện Trấn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Minh Tiến, xã Y Can. Sau khi sắp xếp, huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định.

Theo đó, sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Hải Toàn, xã Hải An, huyện Hải Hậu có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 xã và 2 thị trấn. Sau khi thành lập xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn. Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Yên Xá, thị trấn Lâm có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 226 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 861/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình. Trong đó, huyện Kim Sơn thành lập xã Xuân Chính; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Yên Mật, xã Kim Chính, xã Như Hòa. Sau khi sắp xếp, huyện Kim Sơn có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 2 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã, 17 phường và 7 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, huyện Vĩnh Tường sau khi thành lập xã Tân Phú có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 3 thị trấn. Huyện Tam Đảo thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 3 thị trấn. Huyện Bình Xuyên sau khi thành lập thị trấn Bá Hiến, thị trấn Đạo Đức có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 5 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 2 thành phố; 136 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã, 15 phường và 16 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng. Trong đó, quận Hồng Bàng điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Phạm Hồng Thái, phường Phan Bội Châu. Sau khi sắp xếp, quận Hồng Bàng có 9 phường.  Quận Ngô Quyền điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số phường Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất. Sau khi sắp xếp, quận Ngô Quyền có 12 phường. Quận Đồ Sơn sau khi thành lập phường Hải Sơn có 6 phường. Huyện Tiên Lãng điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tiên Hưng, Vinh Quang, Tiên Tiến, Quyết Tiến. Sau khi sắp xếp, huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 quận và 8 huyện; 217 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, sau khi thành lập xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Na Rì thành lập xã Văn Lang, xã Trần Phú, xã Sơn Thành, xã Văn Vũ; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lương Hạ, thị trấn Yến Lạc, xã Văn Học, xã Cường Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Bạch Thông thành lập xã Quân Hà, xã Tân Tú; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Đồn thành lập xã Đồng Thắng, xã Yên Phong; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Huân. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Mới thành lập thị trấn Đồng Tâm, xã Thanh Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Ba Bể điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số huyện Thông Nông và huyện Hà Quảng.

Huyện Hà Quảng thành lập xã Ngọc Đào; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Vần Dính, xã Thượng Thôn, xã Sỹ Hai, xã Hồng Sỹ, xã Nà Sác, xã Trường Hà, xã Hạ Thôn, xã Mã Ba, xã Vân An, xã Cải Viên, xã Kéo Yên, xã Lũng Nặm, xã Vị Quang, xã Cần Yên, xã Bình Lãng, xã Thanh Long. Sau khi sắp xếp, huyện Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn.

Huyện Bảo Lâm sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Tân Việt, xã Nam Quang có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hạ Lang sau khi thành lập xã Thống Nhất có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hòa An điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số các xã Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Trì, Quang Trung, Công Trừng, Trương Lương, Bế Triều, Đức Xuân, Đại Tiến, Hồng Việt, Bình Long, Đức Long, Bế Triều, Bình Long, Hồng Việt và thị trấn Nước Hai. Sau khi sắp xếp, huyện Hòa An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phục Hòa thành lập các xã Bế Văn Đàn, Hồng Đại, Triệu Ẩu, Cách Linh, Lương Thiện và thị trấn Hòa Thuận. Sau khi sắp xếp, huyện Phục Hòa có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã và 2 thị trấn.

Huyện Quảng Uyên điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số các xã Hoàng Hải, Ngọc Động, Bình Lăng, Độc Lập, Quốc Dân, Phúc Sen, Hồng Định, Hạnh Phúc, Đoài Khôn, Tự Do, Quốc Phong và thị trấn Quảng Uyên. Sau khi sắp xếp, huyện Quảng Uyên có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nguyên Bình thành lập các xã Vũ Minh, Thái Học, Minh Thanh, Bắc Hợp; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lang Môn, Bắc Hợp, Minh Tâm. Sau khi sắp xếp, huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Huyện Thạch An điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Thị Ngân, Vân Trình, Danh Sỹ, Lê Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Trà Lĩnh điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cô Mười, Quang Hán, Lưu Ngọc, Quang Vinh. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Lĩnh có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn.

Bên cạnh đó, huyện Trùng Khánh sắp xếp, đổi tên các đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, xã Đoài Dương được thành lập; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Ngọc Chung, Khâm Thành, Cảnh Tiên, Đức Hồng, Lăng Yên, Lăng Hiếu, Đình Minh và thị trấn Trùng Khánh. Sau khi sắp xếp, huyện Trùng Khánh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Thông Nông nhập vào Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thông Nông theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Cao Bằng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện và 1 thành phố; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn./.

TH

Ý kiến của bạn