TP. Sầm Sơn: Luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Thứ 6, 19/07/2019 15:07 (GMT+7)

VNHN - Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 8 cán bộ Lãnh đạo chủ chốt từ các Phòng chuyên môn, ban Đảng, lãnh đạo xã, phường của Thành phố, trong đó có 3 đồng chí là Thành ủy viên về công tác, nhận nhiệm vụ mới.

Thông tin từ Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn cho biết, Thực hiện kế hoạch số 60 – KH/TU ngày 16/3/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Sầm Sơn, về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2020; và phương án số 06 – PA/TU ngày 20/6/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Sầm Sơn, về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cụ thể như sau:

TP. Sầm Sơn: Luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Luân chuyển, điều động cán bộ tạo động lực cho sự phát triển của TP. Sầm Sơn

Luân chuyển Đ/c Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chuyển sang làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đ/c Trưởng phòng Nội Vụ chuyển sang làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn; 1 Đ/c Phó Ban Tuyên giáo chuyển sang làm phó Ban Dân vận Thành ủy; luân chuyển 1 Đ/c Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy về làm Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn; điều động Trưởng trạm khuyến nông Thành phố Sầm Sơn về làm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường Bắc Sơn; Rút Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh về làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; luân chuyển Đ/c Trưởng phòng Kinh tế Thành phố về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh; điều động Đ/c Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND Thành phố chuyển sang làm Phó phòng phụ trách Phòng Nội vụ Thành phố Sầm Sơn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn, công tác luân chuyển điều động cán bộ của Thành phố trong những năm qua đã dần đi vào nề nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn trong công tác thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn trong tình hình mới. Thể hiện rõ sự quyết tâm của Ban thường vụ Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ đột phá của thành phố về công tác cán bộ, được Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Tỉnh nhà./.

Hải Nam

Ý kiến của bạn