Thái Bình: Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019

Thứ 3, 31/12/2019 20:12 (GMT+7)

VNHN – Chiều ngày 31/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban báo chí, xuất bản năm 2019.

Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Bình; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thái Bình; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh.

Thái Bình: Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020). Trong năm 2019, các cơ quan báo chí trong tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh; là “cầu nối” để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến cấp ủy, chính quyền các cấp; giúp các cấp, các ngành, các địa phương vào cuộc, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Bình ngày càng có tính chuyên nghiệp cao. Nhiều tác phẩm của Báo Thái Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình đạt giải tại các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức là những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Thái Bình thường xuyên quan tâm phản ánh kết quả, thành tựu Thái Bình đạt được trong năm qua và các hoạt động diễn ra trong tỉnh với nội dung thông tin đa dạng, phong phú.

Hoạt động xuất bản được thực hiện theo quy định. Các đơn vị xuất bản tài liệu không kinh doanh, xuất bản tin đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức thuộc các lĩnh vực, góp phần giữ vững định hướng chính trị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục hành chính góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí, xuất bản trong năm qua còn một số hạn chế. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái có lúc lúng túng, bị động; nội dung chưa thực sự mạnh mẽ, chưa có sự phối hợp đồng bộ các lực lượng tham gia đấu tranh; chưa có nhiều tác phẩm báo chí mang tính tổng kết chuyên sâu; tác phẩm báo chí có lối thể hiện theo phong cách làm báo hiện đại, chưa nhiều. Một số tin, bài, ảnh còn có thông tin bị nhầm lẫn, chưa chính xác.

Về nhiệm vụ năm 2020, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; xây dựng đề án hoạt động báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt việc chấm và trao giải Cuộc thi viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình”.

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ đầu Xuân và trao giải báo chí của tỉnh năm 2019. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt Hội Báo Xuân 2020 và xuất bản Đặc san Người làm báo phục vụ Tết Nguyên đán. Các cơ quan báo chí tập trung hoàn thiện, ra mắt các ấn phẩm, chương trình đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cân đối hợp lý giữa nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống với các chương trình văn hóa, văn nghệ giải trí trong dịp đón Xuân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”./.

Tin, ảnh: Tuyết Trần

Ý kiến của bạn