Quảng Trị: Bổ nhiệm 5 tân Phó Giám đốc Sở và Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thứ 4, 12/05/2021 10:05 (GMT+7)

Vừa qua, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho Phó giám đốc các sở: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụTài chính và Phó Chánh tranh tra tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Bổ nhiệm 5 tân Phó Giám đốc Sở và Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quảng Trị bổ nhiệm cùng lúc 5 tân Phó giám đốc sở và Phó chánh thanh tra tỉnh

Công bố Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về công tác cán bộ, Giám đốc sở Nội vụ Hồ Ngọc An cho biết bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Phó giám đốc sở Giao thông Vận tải; bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Quốc, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm ông Văn Đức Lợi, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng; bổ nhiệm ông Võ Xuân Long, Trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó giám đốc sở Nội vụ; bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Anh, Trưởng phòng quản lý Công sản, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó giám đốc sở Tài chính; bổ nhiệm ông Trần Hữu Minh, Trưởng Phòng giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Hưng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chúc mừng các tân Phó giám đốc Sở và Phó chánh thanh tra tỉnh vừa được bổ nhiệm. Đồng thời bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, các nhân sự vừa được bổ nhiệm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo sở, ngành hoàn thiện thể chế các chủ trương của đảng trên lĩnh vực, ngành mình phụ trách. Cùng với lãnh đạo cơ quan, thường xuyên chăm lo xây dựng và giữ gìn đảng bộ, chi bộ thành tập thể thương yêu, đoàn kết và vững mạnh./.

Hải Nam – Hoàng Trang

Ý kiến của bạn