Nâng cao chất lượng nội dung của tạp chí Việt Nam Hội nhập từ công tác kiện toàn Ban Thư ký Tòa soạn

Thứ 6, 10/05/2019 15:05 (GMT+7)

VNHN - Ngày 8/5/2019, Tổng Biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập đã ký quyết định số 07/QĐ-TcVNHH -2019 về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Thư ký tòa soạn tạp chí Việt Nam Hội nhập.

Hiện nay, tạp chí Việt Nam Hội nhập là một trong số ít tạp chí khoa học trong nước xuất bản 4 kỳ/tháng (ấn phẩm in); đồng thời cùng với tạp chí điện tử.

Với ấn phẩm in còn có chuyên đề nghiên cứu khoa học ra hàng tháng. Để nâng cao chất lượng nội dung của 5 ấn phẩm gắn với tôn chỉ mục đích hoạt động của tòa soạn là: Đăng tải những thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật và quản lý trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước... Vai trò nhiệm vụ của Ban Thư ký Tòa soạn là hết sức quan trọng, giúp cho Tổng Biên tập kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các Ban chuyên môn và nâng cao chất lượng nội dung của tạp chí với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc trong thời kỳ hội nhập.

Theo đó, Ban Thư ký tòa soạn được xây dựng mô hình tổ chức gắn với các ấn phẩm: Với một Tổng Thư ký Tòa soạn phụ trách chung; Ban Thư ký tòa soạn sẽ có 3 Thư ký Tòa soạn: Tạp chí in, Tạp chí điện tử và Chuyên đề khoa học xuất bản hàng tháng theo các số định kỳ.

Giao nhiệm vụ Tổng Thư ký tòa soạn cho nhà báo Đặng Đình Chấn - người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức tòa soạn.

Cùng với việc nâng cao tính chuyên nghiệp của Ban Thư ký tòa soạn, công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng và định hướng đội ngũ cán bộ phóng viên từ các Ban biên tập gắn với 4 kỳ tạp chí in và tạp chí điện tử sẽ được triển khai thường xuyên. Tòa soạn xây dựng đường dây nóng do Tổng Thư ký tòa soạn phụ trách để đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng nhằm phát triển và định hướng đúng đắn, giúp cho cán bộ phóng viên hoàn thành nhiệm vụ.

PV

Ý kiến của bạn