Lâm Đồng: Hội đồng nhân dân huyện Di Linh tổ chức kỳ họp thứ 16

Chủ nhật, 20/12/2020 09:12 (GMT+7)

Trong hai ngày 18-19/12 HĐND huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 với sự tham gia của đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đa Cát Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên, ủy viên UBND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XI.
Lâm Đồng: Hội đồng nhân dân huyện Di Linh tổ chức kỳ họp thứ 16

Quang cảnh HĐND huyện Di Linh tổ chức kỳ họp thứ 16.

Trong báo cáo năm 2020 tại kỳ họp, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội đều vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện đã giảm từ 3.2% xuống 2.5%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã giảm từ 5.1% xuống 3.8%. Tổng thu ngân Nhà nước 2020 huyện quản lý là 244 tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán ban đầu.

Theo báo cáo, chương trình nông thôn mới được thực hiện cũng đạt được nhiều hiệu quả, trong đó dự kiến có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Bảo Thuận và xã Đinh Trang Thượng, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 16/18. Nhiều hoạt động, kêu gọi đầu tư cũng được đẩy mạnh và đạt được nhiều hiệu quả nhất định.

Tại kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã năm 2021; bổ sung danh mục đầu tư công, chủ trương đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch vùng huyện Di Linh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh đến năm 2030…

Sáng nay, kỳ họp tiếp tục được diễn ra với các nội dung đại biểu HĐND huyện chất vấn và nghe trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về các nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020. Đặc biệt là triển khai kế hoạch phát triển năm 2021 của huyện.

Đinh Hằng - Quang Phiêu

Ý kiến của bạn