Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Ninh (khóa XVIII) - Kiện toàn các chức danh chủ chốt

Thứ 6, 15/11/2019 21:11 (GMT+7)

VNHN - Chiều ngày 14/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường) để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một số cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Ninh (khóa XVIII) - Kiện toàn các chức danh chủ chốt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho biết: Thực hiện Quy định số 105/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, sau khi đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành các bước giới thiệu nhân sự theo quy định, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai; được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho kiện toàn công tác nhân sự. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp có tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân thông qua lá phiếu tín nhiệm của mình bầu kiện toàn các vị trí chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm tính kế thừa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh.

Ngay sau khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đọc Tờ trình, các đại biểu HĐND tiến hành các thủ tục theo luật định và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung (trước đó được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy) với tỷ lệ nhất trí cao.
Phát biểu tại kỳ họp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh xúc động cảm ơn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đại biểu HĐND và tầng lớp nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ trong suốt quá trình công tác để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và khẳng định sẽ tiếp tục mang hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

HĐND tiến hành các thủ tục theo luật định và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn  Hương Giang; bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Ninh (khóa XVIII) - Kiện toàn các chức danh chủ chốt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi đắc cử, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang (trước đó được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy). HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Nguyễn Hương Giang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.\

Phát biểu ngay sau khi đắc cử, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cảm ơn sự tín nhiệm của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân tỉnh; khẳng định quyết tâm và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cử tri và tầng lớp nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

 Sau đó, HĐND tiến hành các thủ tục, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Đức Lợi (được phân công công tác khác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, bầu chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Dương Thị Thanh Huyền.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng, giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch HĐND, tân Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị các đồng chí nghiên cứu, nắm chắc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND tỉnh cũng như quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo đi trước; phát huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng trong các lĩnh vực công tác đã qua, khắc phục mọi khó khăn, sớm thích nghi, nắm bắt nhiệm vụ công tác mới; cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực  hiện hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị: Các cấp, các ngành các địa phương trong tỉnh chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành tốt; chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh diễn ra đầu tháng 12 tới.

Thanh Hương

Ý kiến của bạn