Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh An Giang: Định hướng sự phát triển tương lai

Thứ 5, 24/09/2020 13:09 (GMT+7)

VNHN- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Giữ vững quốc phòng, an ninh, khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước.

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh An Giang: Định hướng sự phát triển tương lai

Khai mạc Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang mang lại ý nghĩa sâu sắc, định hướng cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong tương lai.

Theo Báo cáo chính trị về kết quả đạt được ở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 08/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 05/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế của địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%). Quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đến năm 2020, khu vực I chiếm 32,86%, khu vực II chiếm 14,4%, khu vực III chiếm 49,09%; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh An Giang hoàn thành sớm 01 năm so chỉ tiêu của Nghị quyết - hiện nay đã có đến 61 xã và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.

Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD (tăng 16 triệu đồng so năm 2015); tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93% (giảm bình quân 1,5%/năm). Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chú trọng các công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường đồng thời có kế hoạch tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác cùng phát triển của các quốc gia, dân tộc; các liên kết đa phương, song phương được tăng cường và những thành tựu to lớn về khoa học, công nghệ thì tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng; cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trường... giữa các nước ngày càng quyết liệt. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… đang trong quá trình diễn biến cực kì phức tạp.

An Giang được xác định là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ từng bước ban hành những cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Kết cấu hạ tầng cũng được chú trọng đầu tư, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng ngày càng cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị, kết nối giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng.

Khai mạc Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang mang lại ý nghĩa sâu sắc, định hướng cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong tương lai, tiếp tục triển khai thực hiện đúng các chính sách theo đường lối của Đảng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, những thành tựu và đường lối đổi mới là bài học kinh nghiệm quý báu góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nguyễn Hoàng Mộng Nam

Ý kiến của bạn