Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX thành công tốt đẹp

Thứ 4, 23/09/2020 23:09 (GMT+7)

VNHN – Sau ba ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam khoá 20 đã bầu 48 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh  đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Kết quả, 14 người trúng cử BTV khóa mới, gồm: ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Đào Đình Tùng, Phó Chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra Tỉnh uỷ; ông Đặng Đình Thoảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đặng Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; ông Lương Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Lương Quốc Huy, Bí thư Thị xã Duy Tiên; ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; bà Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn An, Giám đốc Sở Công thương.

Về nhân sự Thường trực Tỉnh ủy khóa mới, hội nghị đã bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 tái cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa 20; bầu ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; bầu bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu 8 người vào UBKT Tỉnh ủy, trong đó ông Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa 19 được tái cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Bà Lê Thị Thuỷ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2025, có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; có điều tiết ngân sách về Trung ương và đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho rằng, để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào ba khâu đột phá là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trong tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

 Các giải pháp thực hiện: Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới bền vững; phấn đấu giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng bình quân 2%/năm; đến 2025, ngành nông nghiệp chiếm 5,6% tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh, chăn nuôi-thủy sản chiếm 55%, trồng trọt-lâm nghiệp chiếm 35%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 10% trong cơ cấu nội bộ ngành. Phấn đấu đến 2025, giá trị sản phẩm/diện tích canh tác đạt 150 triệu đồng/ha/năm…

Giải pháp thứ hai, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,5%/năm; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 221.000 tỷ đồng.

Giải pháp thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bà Lê Thị Thủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: phát huy dân chủ; giữ vững kỷ cương; tăng cường đoàn kết thống nhất; chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương Hà Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.                                                                                                                                                                           

Quốc Khải

Ý kiến của bạn