Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ 2, 12/04/2021 13:04 (GMT+7)

Ngày 09-10/4/2021, tại Thanh Hóa, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức tọa đàm khoa học “Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” với sự tham gia của nhiều chuyên gia chính sách, giáo dục, việc làm.

Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng mong rằng các nhà khoa học, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhưng đồng thời phải bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Chỉnh phủ giao để phân tích, thống nhất định hướng chung cho Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn tới. Xác định cụ thể các quan điểm, mục tiêu, định hướng về mô hình hệ thống GDNN nào phù hợp với thực tế của Việt Nam; định hướng về đào tạo chất lượng cao, định hướng về phát triển bao trùm. Ngoài ra, Tổng cục trưởng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp có giá trị để cùng đưa ra được những nhóm giải pháp phù hợp, những đề án, chương trình hành động để thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược đề ra.

Cùng với đó, ông Dũng thông tin văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu rõ định hướng phát triển đất nước 10 năm tới và các năm tiếp theo “Đến năm 2025, là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, đặc biệt là lao động qua đào tạo chất lượng cao; cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo còn bất hợp lý. Mặc dù đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong giai đoạn trước, như với bối cảnh thời kỳ dân số vàng của chúng ta đang dần trôi qua, cùng với những yêu cầu rất cao trong giai đoạn tới, câu hỏi đạt ra cho GDNN hiện nay là có thể làm gì để phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng và Chính phủ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự  nghe và trao đổi về các chủ đề như Tổng kết Giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề đặt ra; báo cáo tóm tắt về quá trình xây dựng chiến lược, cấu trúc đề án và các nội dung cần trao đổi; nhu cầu đào tạo lại, công nhận trình độ kỹ năng cho lao động và các giải pháp đặt ra. Các đại biểu tham dự các nhóm chuyên đề thảo luận chuyên sâu về nhu cầu nhân lực về kỹ năng nghề; Mô hình phát triển giáo dục nghề nghiệp trên thế giới hiện nay.

Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các đại biểu tham gia buổi toạ đàm phát biểu

Dự thảo Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra 08 giải pháp, bao gồm: 

(1) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách phát triển GDNN; (2) Đổi mới quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp(3) Tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và phát triển bao trùm(4) Hoàn thiện, nâng cao các yếu tố bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; (5) Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động đào tạo: (6) Tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư cho GDNN; (7). Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo GDNN; (8). Truyền thông hợp tác quốc tế về GDNN trong đó xác định giải pháp (3) “Tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và phát triển bao trùm” và giải pháp (5) “Thực hiện chuyển đối số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động đào tạo” là những giải pháp đột phá./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh

Ý kiến của bạn