Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 25 năm – vững trụ cột An sinh

Thứ 6, 14/02/2020 20:02 (GMT+7)

VNHN - Cách đây vừa tròn 25 năm, ngày 16/02/1995, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký ban hành Nghị định số 19/CP của Chính phủ thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Lần đầu tiên, kể từ khi thành lập nước, một cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thành lập. Kể từ đây việc đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT của người lao động (NLĐ) và mọi người dân được thực hiện đầy đủ hơn, kịp thời hơn và ngày càng tốt hơn.

Nền an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ngay từ khi thành lập nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định về các chế độ BHXH và nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2006, Quốc hội đã ban hành Luật BHXH và Luật này được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện vào năm 2014. Theo đó, chính sách BHXH từ chỗ chỉ thực hiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Nhà nước đã chuyển sang thực hiện cho mọi NLĐ, trên cơ sở quan hệ đóng - hưởng. Cùng với đó, năm 2008, Quốc hội đã ban hành Luật BHYT và Luật này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, hoàn thiện theo hướng đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người tham gia.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 25 năm – vững trụ cột An sinh

BHXH Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

Đặc biệt, trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã tiếp tục khẳng định: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc đã có gần 16 triệu người tham gia BHXH, hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 86 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 25 năm – vững trụ cột An sinh

BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng Thành tựu của Hiệp hội ASXH Thế giới (ISSA)

Soi chiếu vào những mục tiêu đã được đặt ra cho Ngành BHXH, có thể thấy trong 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, không chỉ chăm lo phục vụ tốt các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ mà còn kịp thời đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi nhiều nội dung để Luật BHXH và Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống An sinh xã hội hiện nay.

Để đạt được những thành tựu quan trọng đó, BHXH Việt Nam xin gửi lời tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành đoàn thể, cấp ủy và chính quyền các cấp; sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan truyền thông; sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và lao động trong toàn hệ thống.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 25 năm – vững trụ cột An sinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam

25 năm xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam - một hành trình tự hào được dựng xây bởi sự bản lĩnh, ý chí, niềm tin và đoàn kết, để mỗi một người lao động, người dân được đảm bảo an sinh, được chăm sóc sức khoẻ; mỗi gia đình không phải lâm vào cảnh bần hàn…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp bước cuộc hành trình ¼ thế kỷ, BHXH Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình toàn diện và mạnh mẽ, đặng góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu cao cả về an sinh xã hội, về BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; là cầu nối quan trọng để chính sách BHXH, BHYT BH thất nghiệp của Đảng và Nhà nước đến với người lao động và nhân dân.

PV

Ý kiến của bạn