Bắc Ninh: Phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án KCN Yên Phong II – A với số vốn hơn 1.800 tỷ đồng

Thứ 5, 25/03/2021 18:03 (GMT+7)

Vừa qua, Thủ trướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 220/QĐ–TT về đầu tư của “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II – A” tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Huyện Yên Phong được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” tỉnh Bắc Ninh

Dự án sẽ được thực hiện tại xã Tam Giang, Hoà Tiến, huyện Yên Phong với tổng quy mô 151,27ha. Với tổng số vốn đầu tư dự án lên đến hơn 1.830,168 tỷ đồng, trong đó số góp vốn của Công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific (Nhà đầu tư) là 275 tỷ đồng. Theo đó, tiến độ thực hiện của dự án tối đa 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật.

Tổ chức thực hiện phương án thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án. Tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sự dụng đất tại huyện Yên Phong.

Giao Ban quản lý dự án các khu công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó lên phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hoá, thể thao cho người lao động làm việc trong khu vực công nghiệp, xây dựng các phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Mộc Thảo

Ý kiến của bạn